آیت‌الله رجبی گفت: بسیاری از نخبگان، اندیشمندان و مراجع عظام تاکنون اقدام به زدن واکسن کرده‌اند که این مسئله نشان دهنده این است که زدن واکسن مطابق با موازین و قواعد عقلی و دینی است.عضو جامعه مدرسین درباره لزوم تمکین به نظر متخصصان پزشکی در حوزه واکسیناسیون گفت: فارغ از مسئله واکسیناسیون، بشر بر مبنای یک اصل عقلانی در تمامی امور زندگی خود به متخصصین مراجعه می‌کند و این قانون عقلایی و عقلی اختصاص به عرصه پزشکی ندارد. وی افزود: به همان ترتیب که ما در بیماری‌ها به پزشکان رجوع می‌کنیم، رجوع به متخصصان در عرصه‌های فنی و علمی نیز  یک امر عقلایی است چرا که یک فرد نمی‌تواند در تمامی حوزه‌ها تخصص داشته باشد و طبیعی است که عده‌ای در هر علمی تخصص پیدا می‌کنند و عموم مردم حتی متخصصانی که درآن زمینه خاص تخصص ندارند بر اساس اعتمادی که به هر یک از این متخصصین دارند، برای حل مشکلات خود به آنها رجوع کرده و طبق نظر آنها عمل می‌کنند.